Retlige

ANSVARSFRASKRIVELSE

Informationen Er Ikke Garanteret: Den officielle urlm.dk webside og alle sider med tilknytning til den eller fra den, forudsat "SOM ER, SOM TILGÆNGELIG" BASIS. urlm.dk GIVER INGEN GARANTI, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DISSE FOR SALGSBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEM FORMÅL, MED RESPEKT FOR AL INFORMATION ELLER BRUG AF INDEHOLDT INFORMATION PÅ WEBSIDE, ELLER TILKNYTTET TIL DEN ELLER FRA DEN.

urlm.dk giver ingen garanti for nøjagtighed, tilstrækkelighed, kvalitet, aktualitet, fuldstændighed eller egnethed af oplysningerne til noget formål; at alle informationer vil være fri for infektioner af virus, orme, trojanske heste eller andet destruktivt indhold; at de forelagte informationer ikke vil blive stødende for nogle personer, eller at denne service vil forblive uforstyrret. urlm.dk, agenter eller ansatte kan ikke holdes ansvarlig for nogle fejl, udeladelser, eller unøjagtigheder under nogen omstændigheder. Hele risikoen for at udnytte informationerne fra eller tilknyttet dette websted ligger udelukkende hos brugerne af websiden. Læs alle Vilkår & Betingelser nedenfor.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Her hos urlm.dk er beskyttelsen af vores brugere af yderste vigtighed for os. Dette fortrolighedspolitik dokument beskriver de typer af personlige oplysninger som vi modtager og indsamler hos urlm.dk, og hvordan oplysningerne bliver brugt. LOGFILER Som mange andre websider bruger urlm.dk logfiler. Oplysningerne i logfilerne indeholder Internet Protokol (IP)-adresser, browser type, Internet udbyder (ISP), dato/tids stempel, henvisning / udgangs sider, antal af klik for at analysere trends, administrerer websiden, sporing af brugerens bevægelser på websiden og indsamle demografisk information. IP adresser og andet lignende information er ikke tilknyttet nogen informationer, som er personligt identificerbare.

COOKIES OG WEB BEACONS urlm.dk burger cookies til at gemme information omkring de besøgendes præferencer, gemme bruger-specificeret information omkring hvilke sider brugeren besøger eller bruger, tilpasser webside indholdet baseret på brugerens browser type og anden information som brugeren sender via deres browser. DoubleClick DART Cookie : (i) Google, som en tredjeparts sælger, bruger cookies til at vise annoncer på urlm.dk (ii) Googles brug af DART cookie gør det muligt at vise annoncer til brugerne baseret på deres besøg hos urlm.dk og andre websteder på Internettet. (iii) Brugere kan fravælge brugen af DART cookie ved at besøge Googles Annoncering og Fortrolighed på følgende webadresse - http://www.google.dk/privacy_ads.html Nogle af vores reklame partnere kan anvende cookies og web beacons på vores websted. Vores reklame partnere inkluderer; (i) Google Adsense Disse tredjeparts annoncører eller reklame netværk bruger teknologi til de reklamer og links, der vises på urlm.dk og bliver sendt direkte til din browser. De vil automatisk modtage din IP adresse når det sker. Andre teknologier (såsom; cookies, JavaScript eller web beacons) kan også blive brugt af tredjeparts reklame netværker for at måle effektiviteten af deres reklamer og/eller for at personligt tilpasse de reklamer som du ser.

urlm.dk har ikke adgang til eller kontrol over disse cookies, som bliver brugt af tredjeparts annoncørerne. Du bør konsultere de respektive fortrolighedspolitikker hos de enkelte tredjeparts annoncører for mere detaljerende oplysninger om deres praksis samt for at få instruktioner om, hvordan du fravælge bestemte praksis. urlm.dk's fortrolighedspolitik gælder ikke for vores tredjeparts annoncører og vi kan ikke kontrollere de aktiviteter som de foretager.

Hvis du ønsker at deaktivere cookies, kan du gøre det via dine individuelle browserindstillinger. Mere detaljerede oplysninger om håndtering af cookies hos specifikke webbrowsere kan findes på browsernes respektive hjemmesider.

VILKÅR & BETINGELSER

BRUGER OG TREDJEPARTS INDHOLD "Anmeldelser" er posteringer forfattet af dig eller en anden bruger af Tjenesten igennem "Anmeldelses Funktionen" på urlm.dk's Services. Du er ansvarlig for alt som du postere under anmeldelser. Alle anmeldelser skal være nøjagtige og sandfærdige. Du må ikke postere noget i en anmeldelse som du ved eller burde vide er falsk eller materielt misledende, eller som er ærekrænkende, uanstændigt, vulgært, misbrugende, chikanerende, truende eller på anden måde stødende, eller som udelukkende er af kommerciel karakter, eller der invaderer en persons privatliv, krænker en persons intellektuelle ejendomsrettigheder, eller på anden måde overtræder love eller regler. urlm.dk er ikke ansvarlig for og repræsenterer ikke eller godkender nøjagtigheden eller pålideligheden af enhver udtalelse, råd, udsagn, henstilling eller andre oplysninger, som indgår i en anmeldelse lagt ud på tjenesten. Enhver tiltro fra dig på enhver udtalelse, råd, udsagn, henstilling eller andre informationer i en anmeldelse er helt på din egen risiko. Uden at begrænse det ovenstående, bevarer urlm.dk rettighederne, men ikke forpligtelsen i det absolutte og med fuld diskretion at screene, redigere eller slette enhver anmeldelse eller andet vist indhold, uploadet til, distribueret eller på anden måde offentliggjort via tjenesten og samt at forhindre eller begrænse adgang til tjenesten som helst grund, herunder at redigere anmeldelser, eller træffe andre foranstaltninger for at begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af materialet.

Ved at indgå denne aftale og bruge tjenesten, eller postere enhver anmeldelse, giver du urlm.dk og dens partnere en bestandig, eksklusiv, verdensomspændende, royalty fri, uigenkaldelig og fuld ret og licens til at lagre, kopiere, ændre, oversætte, distribuere, vise og ellers bruge dine anmeldelser, og enhver eller alle oplysningerne heri, til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til, inden for marketing eller reklame materiale, og have alle ophavsrettigheder og retten til offentliggørelsen af det materiale, der vises i dine anmeldelser, i alle eksisterende eller fremtidige medier, kendt på nuværende tidspunkt eller der bliver udviklet senere. Du giver også afkald på alle "moralske rettigheder" eller rettigheder tildelt eller integritet i et sådant indhold. Du er ikke berettiget til nogen erstatning for denne anvendelse. Du giver også urlm.dk og dens partnere og underlicenser retten til at bruge dit brugernavn eller andet identificerende information, som du indsender sammen med din anmeldelser.

ULOVLIGT, UAUTORISERET ELLER SVIGAGTIGT INDHOLD ELLER AKTIVITER Tjenesten må kun anvendes til lovlige formål, og på lovlig vis. Du accepterer at overholde alle gældende love og forskrifter. urlm.dk har ret men ikke pligt til, at overvåge anmeldelser, aktivitet og indhold i forbindelse med tjenesten. urlm.dk kan undersøge enhver rapporteret overtrædelse af politikker og træffe alle foranstaltninger som de finder nødvendige, herunder afslutning deres adgang til tjenesten uden varsel. urlm.dk kan rapportere enhver aktivitet hvor der er mistanke om at love eller regler overtrædes til de relevante retshåndhævende embedsmænd, lovgivere, eller andre tredjeparter, for at samarbejde med statslige anmodninger, for at beskytte urlm.dk's systemer og brugere, for at sikre integriteten og driften af urlm.dk's forretning og systemer, eller som reaktion på stævninger, retskendelser eller juridiske krav, kan urlm.dk få tilgang til og videregive oplysninger, de finder nødvendige eller hensigtsmæssige, som kan inkludere; bruger kontaktoplysninger, IP-adresse og trafikinformation, sendt indhold og de brugte Internet stier. Ved at benytte tjenesten, giver du udtrykkeligt din samtykke til ovenstående anvendelse og udlevering. Anvendelse eller ændring af urlm.dk's intellektuelle ejendomsret i enhver form, herunder men ikke begrænset til; brug på andre hjemmesider, computernetværk eller uden udtrykkelig skriftlig tilladelse er en krænkelse af urlm.dk's ophavsret og andre ejendomsrettigheder og er strengt forbudt.

ERSTATNING Du accepterer at forsvare, skadesløs holde og erstatte urlm.dk og hver af deres bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, repræsentanter, oplysningspligtige og licensgivere for; alle krav, omkostninger, tab, skader, domme og udgifter, herunder men ikke begrænset til; rimelige advokathonorarer, der vedrører eller udspringer af misligholdelse af denne aftale eller enhver brug af tjenesten af dig eller af nogen anden person, der anvender tjenesten gennem dig eller ved hjælp af din computer.

ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTI Du forstår og accepterer, at tjenesten ydes på en "som er, som tilgængelig" basis. Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af denne service er på egen risiko. I videst omfang det er tilladt i henhold til gældende lov; fralægger urlm.dk og dets partnere sig ethvert ansvar af nogen art, udtrykkeligt eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til; garantier for titel eller stiltiende garantier af salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Uden at begrænse det ovenstående, hverken urlm.dk eller nogen af deres ledere, direktører, licenshavere, medarbejdere eller repræsentanter repræsentere eller garantere: (i) At tjenesten, herunder dens indhold, vil opfylde dine krav eller være nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, eller fejlfri. (ii) At den leverede tjeneste altid vil være til rådighed eller vil være uafbrudt, tilgængelig, rettidig, eller sikker. (iii) At eventuel fejl vil blive rettet, eller at tjenesten vil være fri for virus, "orme", "trojanske heste" eller andre skadelige egenskaber. (iv) Nøjagtigheden, pålideligheden, aktualiteten eller fuldstændigheden af nogen anmeldelse, henstilling, eller andet materiale offentliggjort eller tilgængeligt på eller igennem tjenesten eller websiden. (v) Tilgængeligheden til salg, pålideligheden eller kvaliteten af de gennemgåede produkter, som brugerne har anmeldt eller henvist ved brug af tjenesten. (vi) Enhver stiltiende garanti i forbindelse med handlingen eller brugen af handel, og; (vii) At tjenesten er ukrænkende. urlm.dk giver hermed sin ansvarsfraskrivelse og du giver hermed afkald på og slipper urlm.dk fra enhver og alle forpligtelser, ansvar, rettigheder, krav eller klagemuligheder i sager om erstatning som følge af eller i forbindelse med denne aftale, tjenesten eller softwaren, uanset om det ikke stammer fra forsømmelighed (aktivt, passivt eller tilskrevet) af urlm.dk eller dets partnere. Hvis du køber en vare eller tjenesteydelse anmeldt af en anden bruger af tjenesten, eller på anden måde som følge af brugen af tjenesten eller nogen anmeldelse, og der opstår en tvist mellem dig og sælgeren, fratager du urlm.dk, og enhver af dens eller deres embedsmænd, direktører, licenshavere, medarbejdere eller repræsentanter fra erstatning, krav og skadeserstatning (faktiske og betingede) af enhver art og natur, kendte og ukendte, formodede og upåagtede, frigivet og ikke frigivet, som udspringer af eller på nogen måde er forbundet med sådanne tvister. Du anerkender og accepterer, at enhver software, andet indhold downloaded eller på anden måde opnået ved hjælp af tjenesten sker på eget skøn og risiko, og at du vil være eneansvarlig for eventuelle skader på din computer eller tab af data, der resulter fra denne download af software og/eller indhold. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelsen af stiltiende garantier, hvorfor ovenstående udelukkelser muligvis ikke gælder for dig. Du kan også have andre juridiske rettigheder, som varierer fra område til område.

BEGRÆNGSNING AF ANSVAR Under ingen omstændigheder skal urlm.dk eller nogen af deres ledere, direktører, medarbejdere, agenter, repræsentanter, informationsudbydere eller licensgivere være ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader, straffende eller andre skader (uanset form af handling), der udspringer af (i) Brug af tjenesten af enhver person, herunder men ikke begrænset til, skader forårsaget af en afhængighed af, eller eventuelle forsinkelser, unøjagtigheder, fejl eller udeladelser i alle informationer og indhold der er tilgængelig igennem denne tjeneste. (ii) Enhver brug eller manglende evne til at bruge tjenesten, uanset årsagen, herunder men ikke begrænset til kommunikations svigt eller andre fejl med transmission eller for levering af informationer via tjenesten, eller (iii) En vare eller tjenesteydelse diskuteret, købt eller fremstillet, direkte eller indirekte, via tjenesten, i hvert enkelt tilfælde, selv om man var underrettet om muligheden for sådanne skader.

KONTAKT

FOR AT FJERNE DIN WEBSIDE FRA VORES SERVICE FLØG DISSE INSTRUKTIONER: http://urlm.dk/remove/

For alle andre forespørgsler, send os en mail på følgende adresse;